I was recently quoted as saying, I don’t care if Instagram has more users than Twitter. If you read the article you’ll note there’s a big “if” before my not giving of said thing.
Of course, I am trivializing what Instagram is to many people. It’s a beautifully executed app that enables the creation and enjoyment of art, as well as human connection, which is often a good thing. But my rant had very little to do with it (or with Twitter). My rant was the result of increasing frustration with the one-dimensionality that those who report on, invest in, and build consumer Internet services talk about success.

Numbers are important. Number of users is important. So are lots of other things. Different services create value in different ways. Trust your gut as much (or more) than the numbers. Figure out what matters and build something good.

Bankrekening KBC: BE11 7340 3333 3148 EUR – SawallaH Nursery School

Het bestuur van de feitelijke vereniging SawallaH verklaart op ere dat alle middelen integraal naar de projecten, SawallaH Nursery & Primary School, in Sinchu-Gidom, Gambia gaan. Alle fondsen worden aangewend voor de constructie en onderhoud van de schoolaccommodatie, voor het aanbieden van onderwijs en het betalen van de leerkrachten. SawallaH rekent geen werkingskosten aan en alle bestuurders en leden werken onbezoldigd voor dit project.

Verplaatsingen en reizen naar de site in Sinchu-Gidom en daaraan verbonden kosten zijn volledig voor rekening van de leden en de bestuurders.

Privacy Preference Center